Помагала

21.09.2012 19:50

Получихме допълнителните помагала за ЗИП, Час на класа и упражнения по математика и БЕЛ.

Те са в раничките на децата. Необходимо е да бъдат подвързани и надписани  и отново в пълен комплект

в понеделник да бъдат в раничката.

—————

Назад