Ние сме:

1. Александър Захариев Сантев
2. Александър Минчев Алексиев
 3. Александър Христов Панайотов
4. Алиса Красимирова Бимбашиева
5. Анастас Иванов Робов
6. Анна Славова Петрова
7. Анушка Тодорова Янкова
8. Виктор Калинов Василев
9. Виктория Бойчева Димитрова
10. Руслана Любенова Сивкова
11. Десислава Славеева Зеленова
12. Димитър Красимиров Исаков
13. Едислав Здравков Найденов
14. Златка Димитрова Барбудова
15. Йордан Данчев Коруев
16. Калоян Атанасов Дарджиков
17. Калоян Илков Панов
18. Костадина Атанасова Шопова
19. Мариела Димитрова Ганзурова
20. Марин Тодоров Тодоров
21. Мария Борисова Попова
22. Мария Василева Коджаколева
23. Михаела Валериева Ратайска
24. Надежда Славчева Алекова
25. Станимир Стойчев Кьосев
26. Станислава Станиславова Станчева
 

 


History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.