НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

За връзка:

ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" Смолян

гр. Смолян,
ул. "Тунджа "7

0301/8 29 57

 

 сайт: https://2-ou-smolyan.webnode.com/
 

 

Откриване сградата на училището през далечната 1966 г.
Слово произнася тогавашната директорка Гергина Чолакова.

Училището по-късно

    

Училището сега

"Идеалът винаги побеждава, стига да е смислен, висок и човечен!"

Проф. д-р Асен Златаров
/1885 - 1936/

Изтъкнат български учен, писател, общественик и публицист от 20 – те и 30 – те години на ХХ век.
Роден в Хасково на 16 февруари 1885 година. Произхожда от виден възрожденски род, оставил дълбоки следи в живота на града с родолюбивата си дейност.

От 1904 до 1907 година Асен Златаров учи химия в Женевския университет. През следващата година става доктор по химия и физика в университета в Гренобъл.

Известно време работи като учител в Пловдив.
В периода 1909 – 1910 година Златаров специализира в Мюнхен. По – късно редактира няколко специализирани списания - “Химия и индустрия”, “Природа и наука”, “Натурфилософско четиво” и “Наука и живот”.
През 1922 година Асен Златаров става доцент по биохимия в Софийски университет, а след две години – негов извънреден професор. През 1935 година ученият е редовен професор в Алма матер.
Наред с научната си дейност проф. д-р Асен Златаров е автор на стихосбирки, роман, лирична проза, литературна критика и публицистика.
Умира на 22 декември 1936 година.
През 1959 год. е издигнат – бюст паметник на Асен Златаров в Хасково, а през 1970 год. местната власт учредява награда на негово
име.

 

ЗЛАТАРОВСКИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ:

1. Да мислиш, че си готов за уроците и действително да си такъв- са две съществено различни неща.

2. Оставянето за утре на една работа, която трябва да се свърши още днес , е начало на заплитане и безизходност за справяне с уроците.

3. Редовното и грижливо изпълнение на поставените задачи е условието за успех в класа.

4. Тетрадките трябва да са чисти, без драсканици. Представяне с лош вид тетрадка е първото разочарование за учителя.

5. Внимателното и грижливо държание е признак, че ученикът има вътрешна дисциплина и воля за работа.

6. Авторитет в училище се печели не чрез глупаво бъбрене и смешни изявления, а чрез установено мнение сред ученици и учители, че ученикът е добър, знаещ и с духовни интереси. За това са необходими данни, а не намерения.

7. Животът е сериозно дело и всички фантастични помисли и хрумвания му пречат. Обстановката, в която работим, бюрото, чинът трябва винаги да са в ред и спретнатост.

8. Не забравяйте, че тройката е преход към слабата оценка. Да се разчита на късмет е пагубна надежда. Трябва всички уроци да се асимилират и знаят.

9. Да се скараш с другаря си или с учителя си е най- лесна работа: дивакът е най- годен за това, защото себевладението е признак само на културния човек. Лошо е, когато някой си мисли, че само той има право и, че никога не греши.


 

 

 

 


Свържете се с нас