Домашни работи

През 2014/ 2015 учебна година в почивните дни:

- затвърдявайте материала по човекът и обществото и човекът и природата /ученикът трябва да е запознат с фактическия материал и да отговаря на въпросите към текста, да учи понятия и термини, дадени встани от урока в специално поле, да се опитва с няколко изречения в последователен план да предава най- важната информация от урока, в помощ за ориентация и зрително запомняне да се обръща специално внимание на илюстрациите и картата в учебник и учебна тетрадка, да се чете допълнителната информация , да се правят опитите/;

- поправка на диктовката от седмицата, ако това е необходимо;

- затвърдяване на таблично умножение и деление;

- преглеждайте тетрадките и учебните помагала, в които сме работили през седмицата, това ще Ви помогне да се ориентирате в подготовката на детето по изучавания материал. Ако има забележки, изпълнете ги!;

- поправки на самостоятелни работи по различните предмети- да се осъществяват в тетрадката за работа в клас по съответния предмет;

- изпълнение на дадени от учителя листове с примерни самостоятелни работи за упражнение и подготовка вкъщи / когато са дадени такива/;

- публикувани в сайта примерни задачи от състезания, конкурси, олимпиади за подготовка и явяване на такива / учителят уведомява учениците, когато има качени/

 

18 януари

- поправка на диктовка;

- поправка на самостоятелна работа по околен свят;

- решаване на задачи от учебник по математика и от учебна тетрадка

 

07 декември

Поправка на диктовка;

Решаване на тестов вариант на коледно математическо състезание KMS-2012-2klas_U.pdf (146,3 kB);

Подготовка за участие в коледни конкурси, обявени в тетрадките по четене и в сайта

За часа по изобр. изкуство /понеделник/ да  се подготви малка топка сухо тесто

 

 

 

01 декември

Поправка на диктовка;

Поправка на тест по Околен свят;

Подготовка за писмено и устно изпитване по музика със записаната в тетрадките информация.

01 ноември

Поправка на диктовка в тетрадките по БЕЛ за диктовки и поправка в тетрадките за работа в клас по БЕЛ

Решаване на вариант за състезание "Черноризец Храбър"

 

 

През почивните дни от 01 май до 06 май- четене на любима книжка

 

През пролетната ваканция упражнявайте:

- четене на текстовете от другарчето на читанката- стр. 3, 4, 5, 6, 7

- диктовка на " Моето семейство" от Читанката и наизуст " Аз съм българче" и Родна стряха"

- работа в работните листове по български език и математика

 

 

В почивните дни 23- 25 февруари домашните са:

-четене на текстовете от буквара на стр. 79, 80, 81, 82, 83;

- четене на последните текстове од другарчето на букварчето до буква Х- вкл.;

- диктовка на текстовете от буквара на стр.79, 80, 81, 83;

- решаване на задачи от работната обикновена тетрадка по математика

 

През Коледната ваканция упражнявайте:

  • четене и диктовка на текстовете от буквар на стр.52, 53, 54;
  • четене и диктовка на тектовете от другарчето на букварчето на стр 16, 17, 18, 19;
  • изрязване на приложенията в учебника по математика / акрая на учебника/ и упражнения с монетите, банкнотите и числата, съставяне на задачи от изучаваните случаи и  записване в тетрадка № 1

 

 

 

През почивните дни 15 и 16 декември домашните работи са:

- четене и препис на думи и текстове от Буквара на стр. 48, 49, 50;

- решаване на задачите от обикновената тетрадка с квадратчета №1 и допълнителни текстови задачи, дадени от Вас от вида на дадената за домашна.

 

 

 

 

 

 

През почивните дни на 08 и 09 декември упражнявайте:

- четене в Букварчето на страничките до буква "в";

- препис на двата текста от Другарчето на букварчето с букви "Б б" и "П п";

- изговор и писане на числата от 10 до 20;

- от какви цифри е образувано числото / 17 съдържа 1 десетица  и 7 единици и т. н./;

- представяне на число с пръчици или на сметало / в едната ръка снопче от 1 десетица, в другата ръка броя на единиците или на първи ред от сметалото 1 десетица, а на втори ред броя на единиците/

Приятни занимания!