Превенция на стоматологичните заболявания

03.10.2012 18:38

Уважаеми родители, прочетете информацията, намираща се на училищния вход за предотвратяване на кариесите при децата.  Свържете се със специалисти- стоматолози за поставяне на силанти.

—————

Назад