Организация на Коледното тържество

15.12.2012 11:06

Уважаеми родители, във връзка с Коледния празник Ви каним в "Арките" на 19 декември от 16.30 часа.

Подаръците трябва да бъдат оставени надписани от вечерта на 18 декември до 16. 00 часа в деня на празненството 

в заведението. Децата ще бъдат доведени от училище след следобедните занимания- организирано с учителите.

Родителите, които не са дали 10 лв. на родителската тройка за менюто и допълнителни средства да ги предадат до вторник- 18 декември.

—————

Назад