Неучебен ден

24.01.2013 16:19

 28. 01. 13 година / понеделник/ не е учебен ден. Учениците ще бъдат на училище на 29 януари / вторник/ с редвн учебни занятия.

—————

Назад