News

21.09.2012 19:50

Помагала

Получихме допълнителните помагала за ЗИП, Час на класа и упражнения по математика и БЕЛ. Те са в раничките на децата. Необходимо е да бъдат подвързани и надписани  и отново в пълен комплект в понеделник да бъдат в раничката.

—————

07.09.2012 18:04

Откриване на учебната година

Учебната година ще бъде открита на 17 септември от 9.00 часа в двора на училището.

—————